powered by WennoWeb

Huisregels

Versie 18 september 2016

 

 • Onvrede die je ervaart aangeven bij de trainer voor of na het spel. Wil je het niet aangeven bij de trainer, benader de aanwezig bestuurslid of de voorzitter.
 • De meeste informatie over de vereniging staat op de website: www.arnhemseantilope.nl
 • Geen commentaar van het publiek tijdens de training op de spelers en/of trainer. 
 • Roken moet buiten. 
 • Nuchter komen tijdens training of wedstrijddag (géén alcohol of drugs gebruiken).
 • Eten en drinken is niet toegestaan in de sporthal.
 • Kleding voorschriften. Spelers dienen dichte schoenen te dragen en tijdens iedere wedstrijd/demonstratie het nieuwste outfit van de vereniging te dragen.
 • Niet gooien met materiaal van jezelf of van anderen. 
 • Bij vertrek tijdens de training of wedstrijddag meld je je af bij de trainer/coach.
 • Geen gebruik maken van je MP3- speler en dergelijke tijdens de wedstrijden en de training.
 • Opzegging van het lidmaatschap geschiedt per gefrankeerde post of per mail voor 1 juni van het lopende seizoen. 
 • Als je niet op de training aanwezig kunt zijn meld jij je af via de afmeld app.
 • Wanneer je niet beschikt over internet kun jij je afmelden via Marjo 06-23501048, Marjo geeft het door aan de aanwezige begeleiders van de training of wedstrijd.
 • Komt je taxi of vervoer jou onverwacht niet ophalen, laat dit dan weten door te bellen/WhatsApp.
 • Tijdens de training worden er geen reparaties meer aan de rolstoel uitgevoerd door de coaches.
 • Iedereen dient zelf te zorgen voor reparatie en onderhoud van de (sport)rolstoel. Dit geldt dus ook voor het oppompen van de banden.
 • Indien er behoefte bestaat tot inzage van de statuten, kun je hiervoor een afspraak maken op Malvastraat 11 te Arnhem.
 • Ieder spelend lid dient de contributie te voldoen vóór 1 december van het competitiejaar.
 • Na twee herinneringen op de contributie nota volgt er een boete van € 10,00 op de contributie.
 • Als na 3 betalingsverzoeken de contributie niet wordt voldaan, wordt de speler geschorst voor alle activiteiten binnen de vereniging.
 • Als je je opgeeft als competitiespeler wordt er op je gerekend. Zeg niet af, je dupeert hiermee je teamgenoten.
 • Onvrede over de gang van zaken binnen de vereniging kunnen altijd worden besproken en geven je niet het recht om je contributie niet te betalen c.q. in te houden.
 • Als je vaker dan 4x niet op de training bent geweest en er is geen geldige reden, kan er een gesprek met de trainer volgen.
 • De spullen die je niet nodig hebt tijdens de training laat je in de kleedkamer.
 • Je traint in het team waarin je bent ingedeeld c.q. competitie mee speelt.
 • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het deelnemen aan de sport rolstoelhockey. Help elkaar waar nodig zoals bij vervoer naar wedstrijden en het opbouwen/opruimen van materiaal tijdens trainingsavonden..

 

joomla template 1.6
template joomla