Aangepaste regels voor pilot Internationaal Spel

 

Beste scheidsrechter,

Tijdens de pilot gaan we gebruik maken van de regels zoals deze internationaal worden gehandhaafd.

Deze regels zijn grotendeels hetzelfde zoals wij ze nu in de Hoofdklasse en Overgangsklasse kennen.

Voor de pilot geldt het volgende:

Opstellen spelende teams

De teams die de wedstrijd spelen stellen zich op naast de wedstrijdtafel.

 

Positie kiezen als scheidsrechter

Het spel speelt zich af op een veld van 40 bij 20 meter. Dit houdt in dat de afstanden groot zijn. Er wordt verwacht dat je als scheidsrechter actief meebeweegt met het spel. Sluit het spel goed op en zorg dat je (zover je dit kan overzien) in het veld aanwezig bent. Door opsluiten van het spel zullen je beslissingen veel vaker worden geaccepteerd als men ziet dat je dicht op de situatie staat!! Dit is voor rollers niet mogelijk, daardoor wordt van de lopende scheidsrechter een meer actievere houding verwacht!

 

Wisselen van speelhelft.

Er wordt internationaal niet door de teams gewisseld van speelhelft. Scheidsrechters wisselen wel van helft. Internationaal zie je ook de samenwerking tussen scheidsrechters. Vaak als er onenigheid is n.a.v. een beslissing door de ene scheidsrechter, wisselen de scheidsrechters van positie zodat de scheidsrechter die geen beslissing heeft genomen de neutrale factoor is in het spel.  Als dit gebeurd is dit alleen maar mooi, echter kan dit nog niet verwacht worden in de pilot.  Denk bijvoorbeeld aan tactisch wisselen na een doelpunt. Dan heb je even een moment rust om te wisselen van helft als scheidsrechter.

 

Doorgeven van doelpuntmakers en aangevers (assist).

Deze pilotdagen worden de doelpuntmakers en aangevers bij een doelpunt(assist) bijgehouden door de wedstrijdtafel. De scheidsrechter die aan de wedstrijdtafel zijde staat geeft na een doelpunt direct de rugnummers door van de doelpuntmaker en de assist(indien deze van toepassing is). De tweede scheidsrechter zorgt dat het spel weer vanaf de middelste face-off plek kan aanvangen. Is alles doorgegeven kan er gelijk weer gestart worden. De tijd wordt immers niet stilgezet door het krappe schema. Je kan de doelpuntmaker altijd vragen wie de assist heeft gegeven, dat scheelt een hoop denkwerk.

 

Fluitsignalen

Kort fluitsignaal bij uitbal of kleine overtreding zoals een stickslag.

Langer fluitsignaal bij een iets grovere overtreding waarvoor geen tijdstraf gegeven wordt. Denk aan gevaarlijk spel (ongeveer 1 seconde)

Lang fluitsignaal als er bij de overtreding een 2 minuten straf wordt gegeven( ongeveer 3 seconden) tegelijk wordt het 2 minuten signaal gegeven en de betreffende speler aangewezen. 2 minuten signaal is 2 vingers in de lucht.

Als het spel bij een ernstige blessure moet worden stilgelegd, bijvoorbeeld als iemand zichtzelf blesseert zonder overtreding, dan wordt dit aangegeven met 3 korte fluitsignalen achter elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

Gele of rode kaart

Internationaal bestaat er géén gele kaart, alleen een 2 minuten tijdstraf. Bij hele grove grensoverschrijdende overtredingen( wangedrag of opzettelijk slaan met stick tegen lichaam van een andere speler)  5 minuten of zelfs een rode kaart en uitsluiting wedstrijd. Echter in de praktijk wordt alleen 2 minuten straf gegeven.  Ook het met de stick raken van het gezicht van een tegenstander(ook niet opzettelijk) is een 2 minuten straf. Je kan dus meerdere keren 2 minuten krijgen in een wedstrijd. Bij scoren binnen de 2 minuten straf door de tegenstander mag de speler weer terug het veld in. Een twee minutenstraf moet aangegeven worden bij de wedstrijdtafel en voor welke overtreding deze is gegeven. De straf wordt uitgezeten naast de wedstrijdtafel aan de zijde van de tegenstander.

Een 5 minuten straf vervalt NIET bij een tegendoelpunt. Een rode kaart moet worden uitgezeten door een speler van het team. Kort gezegd, degene met de rode kaart vertrekt. De aanvoerder wijst daarna een speler aan die de 5 of 10 minuten straf gaat uitzitten.  

 

Voordeelregel en uitgestelde straf

Maak veel gebruik van voordeelregel en de uitgestelde straf regel. Als je de voordeelregel toepast geef dit dan aan middels woord en gebaar!

Uitgestelde straf is vooral van toepassing als op een doorgebroken speler een overtreding wordt begaan waarbij de speler een doelkans ontnomen wordt of gehinderd wordt in de baan richting het goal door de overtreding. Denk hierbij aan een stickslag of slag aan voorzijde van de rolstoel waardoor de aanvaller de bal niet geheel onder controle kan houden door de overtreding. De uitgestelde straf wordt pas gegeven als de bal wordt afgepakt door het verdedigende team, de bal is uitgespeeld, of elders in het veld een volgende overtreding plaatsvindt. Het kan in praktijk dus voorkomen dat een uitgestelde straf pas na 1 minuut gegeven wordt omdat het benadeelde team al die tijd in balbezit is. Tot die tijd houdt de scheidsrechter de vlakke hand in de lucht! Bij een alsnog gescoord doelpunt vervalt de tijdstraf en daarmee ook de uitgestelde straf.  Als het team die de overtreding beging de bal op normale wijze afpakt wordt op de dichtstbijzijnde face-off plek een face-off genomen nadat de uitgestelde straf is gegeven.

Heeft de uitgestelde straf een 5 of 10 minuten straf tot gevolg, dan vervalt de straf NIET als er toch wordt gescoord voordat de straf gegeven kan worden. Bij 2 minuten straf vervalt de straf dus wel.

 

Voor een praktijkvoorbeeld van een uitgestelde straf: https://youtu.be/YFRxgI3IAYQ

 

Keeperdoelgebied

Rijden door keeperdoelgebied wordt soepeler gehanteerd. Dit wil zeggen dat stilstaan in de box niet is toegestaan. Echter het doorkruisen van het gebied(een klein puntje van het gebied meepakken) waarbij de keeper NIET wordt gehinderd wordt internationaal toegestaan.

Afstand bij uitballen / vrije slagen

De afstand die de tegenstander moet nemen bij een uitbal of vrije slag is 3 meter. Dit is inclusief stick.

 

Wisselbeleid

Wissels mogen “on the flight” gedaan worden. Dit wilt zeggen dat tijdens het spel een speler het spel verlaat en de wisselspeler het veld betreedt.  Let hierbij op dat eerst de speler het veld uit is en daarna de wisselspeler het veld inkomt( om te voorkomen dat je met 6 veldspelers staat, wat een overtreding en 2 minuten straf is).

 

Tijd

De spelduur bedraagt 2 x 20 minuten met een rust van 3 minuten.  3 minuten team wissel voor volgende wedstrijd. De tijd wordt NIET stilgezet bij wissels of uitballen. Hier is geen tijd voor gezien het drukke schema. Bij blessures graag z.s.m. de speler wisselen zodat het spel verder kan.  Er zijn géén time-outs mogelijk.

 

Afsluiten wedstrijd.

Na het laatste fluitsignaal stellen beide teams zich op parallel aan de middellijn op de eigen speelhelft. Door tikken met de stick op de grond / klappen in de handen wordt respect getoond naar elkaar. Scheidsrechters bevinden zich op de middellijn naast elkaar. Het verliezende team begint het handen schudden met scheidsrechters. Als de scheidsrechters ook lopen naar het team kan je een soort slinger creëren. Dit zal vanzelf inslijten als we dit gaan hanteren.

Mocht dit afsluiten te lang gaan duren zullen wij dit helaas moeten overslaan en “groeten we af” op de bekende manier, gewoon elkaar een hand geven.

 

 

 

 

 

joomla template 1.6
template joomla